Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 34, januari 2017
When there's an elephant in the room, introduce it
In de zomer van 2016 schreef ik dat UWV beter wil samenwerken met ketenpartners om mensen met schulden te helpen. UWV richt zich daarbij op bewustwording van de kans op schulden en op vroegtijdige signalering van financiële risico’s. Deze problematiek is nog steeds actueel.
Dat realiseerde ik me nog eens goed de afgelopen maanden, toen ik meeleefde met de bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord uit de documentaire Schuldig. Deze mensen geven het thema schulden een gezicht. De afgelopen maanden is UWV met mensen met een WW-uitkering in gesprek gegaan over financiële problemen en de gevolgen van een kleiner inkomen door werkloosheid. De eerste resultaten geven aan dat deze mensen positief zijn over de hulp van de UWV-adviseur bij het vinden van werk. Wat ze missen, is dat de adviseur niet op eigen initiatief vraagt naar hun financiële situatie. Hoewel ze onderkennen dat het een gevoelig onderwerp is, zouden ze het juist goed vinden als UWV hier proactief naar vraagt.
Lees de volledige column van Gijsbert van Lomwel >>


Gijsbert van Lomwel
Gijsbert van Lomwel
Hoofd Kenniscentrum UWV

Twitter: @GvLomwel

 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Iets minder dan een half miljoen werklozen
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
  
Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder een half miljoen uitgekomen.
De werkloosheid nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 7.000 per maand af en kwam in november uit op 499.000 (5,6%).
Het aantal werkenden nam verder toe, maar minder sterk dan in voorgaande maanden.
De sterke daling van het aantal werkloze ouderen in de afgelopen maanden zette in november niet door.
  
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
  
Eind november 2016 telde Nederland 409.500 WW-uitkeringen. Dat is 4,6% van de beroepsbevolking.
Voor ouderen en laagopgeleiden komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage.
Het aantal WW-uitkeringen daalt vanaf april dit jaar.
Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 17.900 (-4,2%).
UWV verstrekte dit jaar tot nu toe 15% minder nieuwe WW-uitkeringen dan in dezelfde periode vorig jaar.
  
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt  >>
 
 
 
Verschenen 
Basiscijfers Jeugd
 
 
De Basiscijfers Jeugd belicht de arbeidsmarkt (UWV) en de stagemarkt (SBB) voor jongeren in de arbeidsmarktregio’s.
  
UWV verstrekte in het afgelopen halfjaar 36.000 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren.
In deze periode vroegen 15% minder jongeren een nieuwe WW-uitkering aan.
Vooral in bouw, onderwijs en uitzendsector deden minder jongeren een beroep op een WW-uitkering.
De meeste jongeren gaan na afloop van de WW-uitkering aan de slag via een uitzendbureau.
Voor jongeren zijn de meeste vacatures te vinden in de detailhandel.
  
Lees Basiscijfers Jeugd >>
 
 
 
 
Verschenen
De meeste ex-V&D’ers weer aan het werk
 
 
Een halfjaar na het faillissement van V&D hebben 7.000 van de ruim 10.000 ex-werknemers een nieuwe baan. Het grootste deel heeft werk gevonden in de detailhandel of in de horeca.
  
Vooral jongeren zijn weer aan de slag (ruim driekwart).
Voor oudere werknemers is het lastiger om een baan te vinden. Minder dan een kwart van de 50-plussers heeft weer werk.
De meeste werkhervatters hebben een tijdelijk contract.
Naast de detailhandel en de horeca, vinden de ex-V&D’ers ook werk in de overige zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn, en via uitzendbedrijven.
  
Lees Meerderheid ex-V&D’ers weer aan het werk >>
 
 
 
 
Verschenen
Arbeidsmarktupdate Detailhandel 
 
 
De Arbeidsmarktupdate Detailhandel geeft een actueel beeld van ontwikkelingen in de werkgelegenheid in deze sector. Ook gaat de update in op tekorten en overschotten en kansen voor werkzoekenden.
  
Ruim 21.000 mensen verloren hun baan in 2016 door een faillissement in de detailhandel.
Het aantal WW-uitkeringen dat voortkomt uit grote winkels en ketens stijgt al jaren, terwijl de werkloosheid vanuit kleine en middelgrote (web)winkels daalt.
Door de opkomst van online winkelen stijgt de vraag naar niet-verkoopfuncties, zoals logistiek medewerkers en medewerkers social media.
  
Lees Arbeidsmarktupdate Detailhandel >> 
 
 
 
 
Verschenen
Arbeidsmarktupdate metaal- en technologische industrie 
Het gaat weer goed met de metaal- en technologische industrie. De metaalindustrie heeft moeite met vinden van technici.
 
De productie groeit sinds 2014 en de afgelopen 2 jaar was sprake van een licht herstel van de werkgelegenheid.
Of dit herstel doorzet, is afhankelijk van de conjunctuur en de exportmogelijkheden.
Het aantal vacatures stabiliseert de komende jaren op ongeveer 25.000 per jaar.
Vooral technici zijn moeilijk te vinden, van mbo- tot universitair niveau.
Daarmee biedt de sector kansen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor werkzoekenden.
  
Lees Arbeidsmarktupdate metaal- en technologische industrie >>
 
 
 
Verschenen
Twee quickscans re-integratie en schuldhulpverlening
Het in juni verschenen UWV Kennisverslag (UKV) 2016-6 Werken aan het oplossen van schulden liet zien dat in Europa aanzienlijke verschillen bestaan in de aanpak van re-integratie en van schuldhulpverlening. De 2 nu gepubliceerde quickscans geven meer achtergrondinformatie bij dit UKV.
 
De eerste quickscan gaat in op de vraag in hoeverre er in andere Europese landen bij de toeleiding van werklozen naar werk aandacht is voor schuldhulpverlening.
De tweede quickscan gaat in op de vraag in hoeverre er aandacht is voor re-integratie bij schuldhulpverlening. 
Lees de quickscan over schuldhulpverlening bij toeleiding van werklozen naar werk>>

Lees de quickscan over de rol van re-integratie bij de aanpak van schulden >>
 
 
 
Column Michel van Smoorenburg
Met management kun je alle kanten op
Het is voor jongeren vaak lastig een goede studiekeuze te maken. Welke studie past het beste bij me en geeft een goede positie op de arbeidsmarkt? De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt maken het er niet makkelijker op. Dan maar iets met management, denken velen. Want daar kun je alle kanten mee op. Scholen spelen handig in op deze grote belangstelling voor managementopleidingen. Maar is dit wel een slimme keuze? Er is immers weinig vraag naar managers en vaak geeft niet de opleiding, maar persoonlijkheid en werkervaring de doorslag om een goede manager te zijn. Managen moet je leuk vinden en je moet goede vakkennis hebben.
   
 
   
Lees de volledige column van Michel van Smoorenburg >> 
 
 
Onderzoek
UWV Kennisnieuwsbrief hoog gewaardeerd
In november van dit jaar is onderzoek gedaan naar uw waardering voor de UWV Kennisnieuwsbrief en de onderliggende publicaties.
 
Uit de resultaten blijkt dat u de UWV Kennisnieuwsbrief hoog waardeert, met gemiddeld een 7,6.
Nagenoeg alle in de UWV Kennisnieuwsbrief opgenomen publicaties worden door u veelvuldig geraadpleegd en beoordeeld met ruim voldoende tot goed.
 
Wij bedanken alle respondenten voor hun medewerking en de goede suggesties die zij hebben aangedragen. We zullen ze ter harte nemen.
 
Online nieuwsbrief >>
 
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
WW < 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Rapportage
WW < 27 jaar >>
 
 
 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl