Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 36, maart 2017
De tijd dringt
Met het aantrekken van de economie is het herstel op de arbeidsmarkt steeds meer zichtbaar. In 2018 ontstaan mogelijk een miljoen vacatures. Dit hebben we niet meer gezien sinds 2008.
Hoewel de arbeidsmarkt als geheel nog niet krap te noemen is, wordt de lijst beroepen waarvoor de arbeidsmarkt krap is wel langer. Dit geldt zeker voor de ICT, waar de personeelsvraag nu al groot is en veel vacatures met steeds meer moeite worden ingevuld. Vaak vissen bedrijven in dezelfde vijver. In een toenemend gedigitaliseerde samenleving zal de vraag naar ICT-deskundigen verder groeien. Vraag en aanbod sluiten in de praktijk echter lang niet altijd op elkaar aan. Kennisveroudering is het grootste gevaar dat op de loer ligt. Het is een goed teken dat de interesse onder jongeren om voor een hbo-studie Informatica te kiezen in de afgelopen jaren is toegenomen. Daarnaast kan het gericht en modulair opleiden van werkzoekenden met ICT-affiniteit  het huidige tekort een stuk draaglijker maken. Er ligt voor werkgevers interessant potentieel binnen handbereik.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>


Rob Witjes
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt verder in januari
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
De werkloosheid nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 8.000 per maand af en kwam in januari uit op 480.000 (5,3%).
De jeugdwerkloosheid kwam voor het eerst sinds 2011 beneden de 10%.
Nederland heeft na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid in Europa (EU-28).
In 2016 bestond driekwart van de werkloze jongeren uit onderwijsvolgenden.
Het aantal mensen met betaald werk nam toe.
  
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In januari nam het aantal lopende WW-uitkeringen in Nederland licht toe tot 418.700 WW-uitkeringen.
De stijging in januari past in het seizoenspatroon, maar valt dit jaar beduidend lager uit dan in voorgaande jaren.
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in januari is in acht jaar tijd niet zo laag geweest.
Vooral voor mensen met verzorgende beroepen waren er veel minder nieuwe WW-uitkeringen. Bij thuiszorgmedewerkers nam dat aantal af met 50%.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt  >>
 
 
 
Verschenen
Cijfers en trends UWV
 
In de maandelijkse uitgave ‘Cijfers en trends UWV’ publiceert UWV de ontwikkelingen in en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA/IVA, WIA/WGA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. Deze cijfers komen met een vertraging van anderhalve maand beschikbaar.
 
In 2016 zijn 491.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt.
Eind 2016 liepen 412.000 WW-uitkeringen voor in totaal 378.000 personen. Ter vergelijking:1 jaar eerder waren dit 446.000 uitkeringen voor 40.000 personen.
Eind 2016 verzorgde UWV in totaal 807.000 uitkeringen in het kader van arbeids-
ongeschiktheidswetten.
 
Lees Cijfers en trends UWV >>
 
 
 
Verschenen
Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht
Met het opleven van de economie kampen werkgevers meer met moeilijk vervulbare vacatures. UWV heeft in kaart gebracht in welke beroepssegmenten dit het geval is.
 
De meeste knelpunten doen zich voor in de techniek en ICT. Een groot deel van deze beroepen behoorde ook al in 2014 en 2015 tot de krapteberoepen.
Nieuw is dat door het aantrekken van de bouw inmiddels ook vacatures voor diverse bouwvakkers lastig te vervullen zijn.
Ook de zorgsector kent meer krapteberoepen dan twee jaar geleden, toen veel zorgorganisaties midden in grote reorganisatierondes zaten.
 
Lees Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Werkloze 50-plussers en uitzendwerk
 
Het artikel onderzoekt of uitzendwerk voor werkloze 50-plussers betere kansen biedt op een niet-uitzendbaan.   
 
50-plussers die vanuit uitzendwerk in de WW komen, stromen vaker uit naar uitzendwerk dan 50-plussers die niet vanuit een uitzendbaan in de WW komen.
Voor 50-plussers die in een recent verleden uitzendwerk hebben gedaan en na instroom in de WW opnieuw uitzendwerk gaan doen, is uitzendwerk geen opstap naar een niet-uitzendbaan.
Voor 50-plussers die niet vanuit een uitzendbaan in de WW komen, is uitzendwerk wel een opstap naar een niet-uitzendbaan.
  
Lees het UKV-artikel op uwv.nl  >>
 
 
 
 
Verschenen
UWVMagazine
 
 
 
Vorige week verscheen de viermaandelijkse papieren uitgave UWVMagazine, bestemd voor relaties van UWV. Via dit magazine blijft u op de hoogte van actuele sociale zekerheids- en arbeidsmarktthema’s. Onderwerpen deze keer onder meer: de politiek over de arbeidsmarkt, innovatiebanen, de revolutie rond ouder worden en het socialezekerheidsstelsel.
UWVMagazine verschijnt 10 keer per jaar online. Deze maand onder meer over de samenwerking tussen UWV en Schuldhulpmaatje, over werken na de AOW en werknemers die ziek uitstromen. Via een nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de verschijning van een nieuw online magazine.  
   
Lees UWVMagazine >> 
 
 
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
WW < 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Rapportage
WW < 27 jaar >>
 
 
 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl