Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 45, januari 2018
De waarde van een opleiding
Misschien heeft u eind vorig jaar in de media gelezen dat UWV de arbeidsmarktpositie van 59 mbo- en 143 hbo-opleidingen heeft vergeleken. Naar aanleiding van deze studie maakte de NOS een item over ‘de waarde van een opleiding’. Maar wat is dat eigenlijk, de waarde van een opleiding?
Je kunt op allerlei manieren naar de waarde van opleidingen kijken. Economen kijken vooral naar de kosten en de baten van een opleiding. Dit geldt voor individuen, maar ook voor de overheid. Een hogere beloning maakt een opleiding voor een individu rendabel en spekt voor de overheid de schatkist. Daarnaast zit er een aantal aspecten aan opleiding vast die niet of nauwelijks in geld zijn uit te drukken.

Hoe zie ik dit als arbeidsanalist? De immateriële waarde is zeker van belang, dus talent en persoonlijke interesse is een goed startpunt voor een keuze. Maar de positie op de arbeidsmarkt na de opleiding is ook belangrijk. Dan blijkt het prijskaartje van de opleidingskeuze. De overheid heeft de taak om eerlijke, hoogwaardige en op de doelgroep afgestemde arbeidsmarktinformatie aan te bieden. Dit heeft meerwaarde vanuit meerdere gezichtspunten.
Lees de volledige column van Michel van Smoorenburg >>

 
Michel van Smoorenburg
Michel van Smoorenburg
Senior arbeidsmarktadviseur, UWV Arbeidsmarktinformatie- en advies

Twitter: @Arbeidsmarktadv

  
 
 
 
 
 
Verschenen 
Kansen in webwinkels  
 
Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker voor winkelen via internet. De sterke opkomst van webwinkels levert veel nieuwe werkgelegenheid op. Welke beroepen bieden kansen? En welke competenties worden  door werkgevers gevraagd? Om dit te onderzoeken sprak UWV met 5 grote webwinkels.
 
Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal werknemers van 38.000 naar 62.000.
Er ontstaan veel vacatures, op alle niveaus zijn er baankansen.
Vooral ICT’ers, inkopers en logistiek medewerkers zijn steeds lastiger te vinden.
Klantvriendelijkheid is een veelgevraagde competentie.
  
Ga naar Kansen in webwinkels >> 
  
 
 
Verschenen
Factsheet uitzendwerk
 
Uitzendwerk is belangrijk voor de Nederlandse economie. In het derde kwartaal van 2017 werken 291.000 mensen als uitzendkracht. Andere conclusies uit de factsheet uitzendwerk:
 
Mensen met een uitzendcontract komen vaker in de WW terecht dan mensen met een vast of tijdelijk contract.
Uitzendwerk biedt ook kansen voor werkzoekenden: een derde van de WW’ers gaat aan de slag op een uitzendcontract.
De helft van de WW’ers die op een uitzendcontract aan de slag gaan, blijft minimaal 12 maanden aan het werk.
 
Ga naar Uitzendwerk – Factsheet arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Sollicitatie- en registratiegedrag
Het artikel brengt in kaart hoe het sollicitatiegedrag van WW’ers er in de praktijk uitziet.
 
De geïnterviewde WW’ers ondernemen veel en diverse sollicitatieactiviteiten.
Uit de interviews komt naar voren dat meer dan de helft van de geïnterviewden minder sollicitatieactiviteiten registreert dan zij daadwerkelijk uitvoeren.
Een belangrijke reden voor het registreren van minder activiteiten is de veronderstelling dat het registreren van 4 activiteiten voldoende is. Een andere reden is het ontbreken van directe en concrete feedback op de sollicitatieactiviteiten.
 
Lees het UKV-artikel op uwv.nl  >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft maandelijks per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. De publicatie besteedt aandacht aan instroom, uitstroom en stand van de WW-uitkeringen. Ook kenmerken van de WW-uitkeringen - zoals leeftijd, opleidingsniveau, sector en beroep – komen aan bod. Verder is er aandacht voor de nieuwe en openstaande online UWV-vacatures en voor niet-werkende werkzoekenden (NWW). De Regionale maandrapportage Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale maandrapportage Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In november daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 1,8% tot 336.900.
In bijna alle sectoren was sprake van een daling.
Alleen in de sectoren landbouw en visserij, horeca en culturele instellingen nam de WW toe, o.a. vanwege seizoensinvloeden.
In de periode januari tot en met november 2017 dienden werkgevers 17% minder ontslagaanvragen in bij UWV dan in dezelfde periode  van het jaar daarvoor.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Weer meer werkenden
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In november hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk.
De werkloosheid kwam in november op 397.000 (4,4%); voor het eerst sinds 2009 onder de 400.000- grens.
Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen met 17,7% af.
De daling van de WW in het afgelopen jaar is groot in de sectoren bouw en uitzendbedrijven.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl