Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 39, juni 2017
Een zonnig perspectief?
Recente nieuwsberichten over de arbeidsmarkt schetsen een zonnig perspectief voor werkzoekenden. Zo is de vacaturegroei momenteel het sterkst in ruim 10 jaar en is het aantal baanvinders in het eerste kwartaal van 2017 het hoogst sinds 2009.
Het persbericht bij de recente UWV Arbeidsmarktprognose waarschuwt dat er in de bouw en ICT inmiddels zo veel vraag is naar gekwalificeerd personeel dat dit mogelijk de verdere groei van bedrijven remt. Dat suggereert dat we terugkeren naar een situatie als voor de crisis, met flinke hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt. Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een baan in de bouw, ICT of zorg. Maar schijnt de zon wel voor iedereen? Vooral voor werklozen met een administratief beroep is het lastig om een baan te vinden. De uitdaging is om mensen die langs de kant staan en graag willen werken te helpen bij het verbeteren van hun perspectieven op (duurzaam) werk. Een eerste stap daarbij is om nog beter in beeld te brengen waar kansen liggen en wat de mogelijke belemmeringen zijn.
 
Lees de volledige column van Katinka van Brakel >>


Katinka van Brakel
Katinka van Brakel
Senior arbeidsmarktadviseur UWV

Twitter: @KvBrakel
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt verder
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
De werkloosheid nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 8.000 per maand af en kwam in april uit op 456.000 (5,1%).
Al 3 jaar daalt de werkloosheid doordat meer werklozen een baan vinden dan er werkenden hun baan verliezen.
In april lag het aantal baanverliezers onder het laagste niveau van vlak voor de crisis.
De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat de beroepsbevolking groeit.
  
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In april daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 3,2% tot 401.500.
De WW daalde in de afgelopen maand vooral onder jongeren en onder mensen met uitkeringen met een duur korter dan 6 maanden.
Vergeleken met een jaar geleden liet het aantal WW-uitkeringen met 12,8% een flinke daling zien.
Voor 55-plussers nam het aantal uitkeringen minder dan gemiddeld af.
Het aantal ingediende en verleende ontslagvergunningen is in 2017 flink afgenomen. 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt  >>
 
 
 
 
Verschenen
UWV Arbeidsmarkt-
prognose 2017-2018
UWV Arbeidsmarktprognose geeft een beeld van verwachte arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2017-2018.
 
In 2 jaar tijd komen er ruim 225.000 banen bij.
De werkgelegenheid neemt vooral in 2017 toe. In 2018 stijgt de arbeidsproductiviteit.
Jaarlijks ontstaan zo’n 900.000 vacatures.
In sectoren als zorg & welzijn en bouw wordt de arbeidsmarkt krapper, in de ICT is de arbeidsmarkt al krap. Dit belemmert mogelijk groeimogelijkheden.
In 2018 stijgt het aantal werknemersbanen het sterkst in zorg & welzijn.
Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar met 100.000.
 
Ga naar UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018 >>
 
 
 
Verschenen
Factsheet arbeidsmarkt financiële dienstverlening
De factsheet gaat in op de verwachte ontwikkeling van banen en vacatures, beschrijft trends en geeft aan waar kansen liggen voor werkzoekenden.
 
De afgelopen jaren nam het aantal banen in de financiële dienstverlening af.
Door toenemende automatisering en dienstverlening via internet verdwijnen vooral functies op lager en middelbaar niveau.
Vooral op hbo- en wo-niveau ontstaan meer vacatures.
Voor enkele functies op hbo- en wo-niveau zijn vacatures moeilijk vervulbaar, vooral in accountancy.
 
Lees Factsheet
arbeidsmarkt financiële dienstverlening >>
 
 
column
Gijsbert van Lomwel
Kennismenu UWV is verrassend veelzijdig
 
Recent nam ik deel aan een brainstormsessie met als doel relevante onderzoeksvragen binnen de sociale zekerheid te inventariseren.

Al pratende kwam de vraag boven: hoe vergaat het mensen in de Wajong en de WIA, nu de arbeidsongeschiktheids-
wetgeving steeds meer op activering is gericht? Een interessante vraag, maar ook een die al voor een groot deel ontgonnen is.

Dit voorval illustreerde voor mij het belang om alle kennis en inzichten die UWV heeft zo goed mogelijk te ontsluiten. En er is zoveel; op alle aspecten van onze dienstverlening ontwikkelen we kennis. 
 
Lees de column Gijsbert van Lomwel >>
 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Wat is er aan de hand met de WIA?
 
In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) sterk toegenomen, na een daling in de 2 voorgaande jaren. Dit artikel onderzoekt de oorzaak hiervan. Belangrijke conclusies:
 
De stijging is geconcentreerd bij 2 groepen: WW’ers en werknemers.
De stijging bij WW’ers is bijna volledig te verklaren doordat 2 jaar eerder ook het aantal mensen met een WW-uitkering groeide.
De stijging bij de werknemers is voor 50% het gevolg van een toename van het aantal aanvragen. Waarom deze stijging optreedt, kunnen we (nog) niet verklaren.
 
Lees het UKV-artikel op uwv.nl >>
 
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
WW < 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Rapportage
WW < 27 jaar >>
 
 
 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 
 
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl