Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 44, december 2017
Oprechte interesse
De crisis is voorbij en de economie trekt aan. De omzet van bedrijven groeit, consumenten geven weer geld uit en de werkloosheid daalt. Tot zover het goede nieuws. De keerzijde van deze ontwikkelingen is dat werkgevers harder moeten werken om hun vacatures te vervullen. Gemiddeld genomen was in 2017 een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Bij bedrijven in de sectoren bouw en informatie & communicatie loopt dit zelfs op tot meer dan de helft. De arbeidsmarkt van 2018 vraagt iets nieuws van de werkgever.
Werkgevers zouden moeten overwegen om een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Een reputatie opbouwen. Opvallen tussen alle andere werkgevers die ook op zoek zijn naar personeel. Kortom, het employer brand van de organisatie versterken. Dat vraagt om een zoektocht naar identiteit en imago en het vaststellen waar die twee uiteenlopen. Het vraagt om open gesprekken met medewerkers en klanten en eerlijk communiceren met medewerkers. Zo kun je komen tot een doordachte strategie, waarin centraal staat waar iedere medewerker naar op zoek is: oprechte interesse.
 
Lees de volledige column van Yves Pilet >>

 
Yves Pilet
Yves Pilet
Arbeidsmarktadviseur

Twitter: @YvesPilet 
 
 
 
Verschenen 
Blik op het werven van personeel
  
Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna 2.000 bedrijven.
 
45% van de ondervraagde bedrijven noemt het ontbreken van de juiste kwalificaties als reden.
Andere redenen zijn: te weinig reacties van sollicitanten en schaarste op de arbeidsmarkt.
Bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures wordt uiteindelijk wel vervuld.
Een derde van de ondervraagde bedrijven verwacht dat het vervullen van vacatures in de toekomst moeilijker wordt.
  
Ga naar Blik op het werven van personeel >>
 
  
 
 
Verschenen
Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
De publicatie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, november 2017’ geeft een overzicht van de actuele ontwikkeling van de economie en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt.
 
De economie groeit verder. Ook de verwachtingen van het CPB voor 2018 zijn gunstig.
Het aantal banen nam verder toe tot gemiddeld 10,2 miljoen.
Er ontstonden 267.000 vacatures en er zijn 213.000 openstaande vacatures.
De werkloosheid nam verder af.
Het aantal lopende WW-uitkeringen eind oktober 2017 is sinds december 2012 niet meer zo laag geweest.
 
Ga naar Duiding arbeidsmarktontwikkelingen >>
 
 
 
Verschenen
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 (ROA)
Werkgevers in techniek, zorg en onderwijs krijgen de komende jaren veel moeite om vacatures in te vullen. Deze verwachting spreekt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uit in het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’. UWV is een van de financiers van dit onderzoek. Andere conclusies uit het rapport zijn:
 
De tekorten aan leraren basisonderwijs nemen toe.
In de zorg ontstaan toenemende knelpunten in beroepen als verpleegkundige, laborant en fysiotherapeut.
Het arbeidsmarktperspectief verschilt sterk naar niveau en richting.
 
Lees De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022  >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
Met ingang van 1 september 2017 vervangt de publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie op werk.nl de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Ook met deze nieuwe publicatie blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in uw regio.

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie besteedt aandacht aan een aantal kenmerken van mensen met een WW-uitkering zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de duur van de uitkering. En ook aan de ontwikkelingen per sector en beroepsklasse. Verder komen de online UWV-vacatures en niet-werkende werkzoekenden (NWW) aan bod.
  
Ga naar de Regionale maandrapportage Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In oktober daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 2,2% tot 343.100. Dat aantal is sinds december 2012 niet meer zo laag geweest.
Het aantal WW-uitkeringen daalde in vrijwel alle sectoren, maar vooral onder mensen met bouwberoepen, chauffeurs en verzorgenden.
Van januari tot en met oktober 2017 dienden werkgevers ruim 14.000 ontslagaanvragen in bij UWV.
Dat is een afname van bijna een kwart in vergelijking met dezelfde periode in 2016.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Weer meer werkenden
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 15.000 per maand toe tot 8,6 miljoen in oktober.
De werkloosheid daalde in oktober tot 404.000 (4,5%).
De jeugdwerkloosheid is nu voor het eerst lager dan voor de crisis.
In oktober was het werkloosheidspercentage onder jongeren 7,9. Vlak voor het begin van de crisis was 8,4% het laagste niveau.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl