Nieuwsbrief
Column Gijsbert van Lomwel
 
When there's an elephant in the room, introduce it
In de zomer van 2016 schreef ik dat UWV beter wil samenwerken met ketenpartners om mensen met schulden te helpen. UWV richt zich daarbij op bewustwording van de kans op schulden en op vroegtijdige signalering van financiële risico’s. Deze problematiek is nog steeds actueel.

Dat realiseerde ik me nog eens goed de afgelopen maanden, toen ik meeleefde met de bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord uit de documentaire Schuldig. Deze mensen geven het thema schulden een gezicht.
 
De afgelopen maanden is UWV met mensen met een WW-uitkering in gesprek gegaan over financiële problemen en de gevolgen van een kleiner inkomen door werkloosheid. Ongeveer 50 mensen hebben hierover gediscussieerd via een online forum. Daarnaast zijn 8 mensen geïnterviewd die zorgen hadden over hun financiële situatie. De eerste resultaten geven aan dat deze mensen positief zijn over de hulp van de UWV-adviseur bij het vinden van werk. Wat ze missen, is dat de adviseur niet op eigen initiatief vraagt naar hun financiële situatie. Hoewel ze onderkennen dat het een gevoelig onderwerp is, zouden ze het juist goed vinden als UWV hier proactief naar vraagt. Mensen kunnen dan zelf aangeven of ze hier verder over willen praten.

Werkverkenner

Klanten verwachten van UWV-medewerkers dat ze in elk geval begrip tonen voor het verlies van hun baan en wat daar allemaal aan voorafging – we zien het belang van een luisterend oor hier weer geïllustreerd. Sommige klanten hebben behoefte aan concrete ondersteuning, zoals het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook vinden de klanten op het forum het nuttig als UWV al in een vroeg stadium naar hun financiële situatie vraagt. UWV gebruikt nu bij de aanvraag van een WW-uitkering de Werkverkenner om inzicht te krijgen in de kans op werk voor een klant. De Werkverkenner is een tool die ‘berekent’ hoe groot de kans op een baan is. Ik kan me goed voorstellen dat we de financiële situatie toevoegen aan een volgende versie van de Werkverkenner.

Vroeg vragen

Als de klant zelf contact opneemt met UWV, kan UWV al ondersteuning bieden bij financiële problemen. Een speciaal team schuldhulpverlening van het landelijke callcenter is hiervoor ingericht. Iedere medewerker van UWV kan klanten met een zorgelijke financiële situatie naar dit team doorverwijzen. Nu we weten dat klanten positief staan tegenover een proactieve aanpak van UWV, kan UWV de volgende stap nemen, namelijk op eigen initiatief in een vroeg stadium vragen naar mogelijke financiële problemen bij klanten.

Zelfredzaamheid

De vraag voor UWV is: wat zijn betrouwbare en zorgvuldige vragen om tijdig inzicht te krijgen in (het risico op) financiële problemen bij klanten? Dat gaan we dit jaar onderzoeken. Ik ben blij dat we hiervoor gaan samenwerken met de stichting SchuldHulpMaatje (www.schuldhulpmaatje.nl). SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zij richten zich vooral op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.

Voor het onderzoek gaan we gegevens van SchuldHulpMaatje combineren met gegevens van UWV. Met de analyse van die data willen we zo vroeg mogelijk problemen bij klanten signaleren en proactief benoemen. Om zo mee te helpen schrijnende situaties te voorkomen, al was het maar bij één familie zoals in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.  

Gijsbert van Lomwel, januari 2017


 Gijsbert van Lomwel Gijsbert van Lomwel

Hoofd Kenniscentrum UWV

Twitter: @GvLomwel


Terug naar de volledige UWV Kennisnieuwsbrief januari 2017 >>
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl