Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 43, november 2017
Sectorfondsen zijn zó 1952
Het nieuwe kabinet heeft het voornemen om de huidige 71 verschillende sectorfondspremies te vervangen door 2 nieuwe premies. Het regeerakkoord slaat hiermee wat mij betreft de spijker op zijn kop. Het leidt – naast meer eenvoud – tot meer vaste arbeidscontracten.
Een van mijn jaarlijkse bezigheden is het samenstellen van de Premienota sectorfondsen. Persoonlijk vind ik het rondje langs de brancheorganisaties het meest interessante onderdeel. Daar vertel ik hoe we op basis van de economische ontwikkelingen zijn gekomen tot de sectorfondspremie voor hun specifieke sector. Tijdens die gesprekken blijkt dat dit verhaal voor brancheorganisaties steeds moeilijker te volgen is. Dat hangt samen met de achterhaalde sectorindeling die de Belastingdienst hanteert. Dat de twijfel over de sectorindeling steeds breder wordt gedragen, blijkt uit het regeerakkoord. Daarin wordt het voornemen uitgesproken om de huidige 71 verschillende sectorfondspremies te vervangen door 2 nieuwe premies: 1 hoge premie voor de losse arbeidscontracten (de los-premie) en 1 lage premie voor de vaste arbeidscontracten (de vast-premie). Zonder onderscheid tussen sectoren. Hiermee wil het kabinet werkgevers stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen.
Lees de volledige column van Arjan Wojcik >>

 
Arjan Wojcik
Arjan Wojcik
Senior Controller UWV

Twitter: @WojcikArjan
 
 
 
 
Verschenen 
Basiscijfers Jeugd
  
Met het interactieve dashboard Basiscijfers Jeugd geven UWV en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. Er is elk kwartaal een update.
 
Het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvroeg, is in de eerste 7 maanden van 2017 met 21% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Vooral vanuit de bouw, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en de detailhandel doen minder jongeren een beroep op een WW-uitkering.
De meeste jongeren gaan na hun WW-uitkering aan de slag via een uitzendbureau.
  
Ga naar de Basiscijfers Jeugd >>
  
 
 
Verschenen
Overstapberoepen voor verkopers 50+
UWV brengt in kaart wat overstapberoepen zijn voor kwetsbare groepen. Dit is ook gedaan voor verkopers van 50 jaar of ouder.
 
Veel verkopers in warenhuizen en winkelketens raakten de afgelopen jaren hun baan kwijt. Vooral veel 50-plussers werden getroffen.
Kansrijke alternatieve verkoopberoepen zijn verkoper keukens, badkamers & sanitair, bouwmarkt, optiek en auto’s. Specifieke productkennis en adviesvaardigheden zijn hierbij belangrijk.
Ook niet-verkoopberoepen bieden kansen voor 50-plussers: in de retail (als bedrijfsleider supermarkt), logistiek of groothandel.
Lees Overstapberoepen voor verkopers 50+  >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Nieuwe technologie en werk
Het UKV-artikel gaat in op de effecten van technologische ontwikkelingen op werk.

Banen verdwijnen en veranderen als gevolg van robotisering en digitalisering. Dit heeft gevolgen voor werkenden en werkzoekenden.
TNO heeft in opdracht van UWV voor 12 functies in 6 sectoren onderzocht welke taken de komende 5 jaar gelijk blijven, veranderen, verdwijnen of erbij komen als gevolg van technologische ontwikkelingen.
Het resultaat is een methodiek waarmee UWV zelf veranderingen in kaart kan brengen en zo beter kan inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 
Lees het UKV-artikel op uwv.nl >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
Met ingang van 1 september 2017 vervangt de publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie op werk.nl de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Ook met deze nieuwe publicatie blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in uw regio.

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie besteedt aandacht aan een aantal kenmerken van mensen met een WW-uitkering zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de duur van de uitkering. En ook aan de ontwikkelingen per sector en beroepsklasse. Verder komen de online UWV-vacatures en niet-werkende werkzoekenden (NWW) aan bod.
  
Ga naar de Regionale maandrapportage Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In september daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 3,1% tot 350.800. Vooral in de bouw en onder chauffeurs.
Van januari tot en met september 2017 verstrekte UWV 20% minder nieuwe WW-uitkeringen dan in dezelfde periode in 2016.
De sterkste afname van nieuwe WW-uitkeringen is te zien onder verzorgenden, bouwberoepen en chauffeurs.
Alleen in de bankensector nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen toe.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werkenden verder toegenomen
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 21.000 per maand toe tot 8,6 miljoen in september.
De werkloosheid daalde in september tot
422.000 (4,7%). 
Het aantal mensen met betaald werk stijgt harder dan het aantal werklozen daalt. Dit komt doordat ook mensen tot de arbeidsmarkt toetreden die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking. 
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl